Meten is van essentieel belang voor de beginnende tekenaars. Tenminste als je naar waarheid wilt tekenen. Een methode is het meten met je potlood. Je stekt hiervoor je arm en meet bijvoorbeeld de breedte van een object (zie de foto hiernaast). De afstand van de potloodpunt tot je nagel geeft de breedte aan van het object. Deze breedte neem je over op je papier. Bij kleine objecten kan je ervoor kiezen om deze breedte te vermenigvuldigen met de factor 2 of meer. Meet vervolgens alle onderdelen van het object op deze manier en breng deze over op je papier. Belangrijk is om je arm altijd op dezelfde manier te strekken om meetfouten te voorkomen. Je zal zien dat je na veel oefening steeds minder hoeft te meten.  Je leert de formaten van de objecten steeds beter in te schatten.